ANAOKULUNDA BİR GÜN:

 • Aile sıcaklığını hissedecekleri okulumuzda güler yüz ve sevgiyle karşılanan öğrencilerimiz güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlarlar.
 • Türkçe dil etkinliklerinde dil yetenekleri gelişirken yeni kavramlar öğrenirler.
 • Serbest zaman etkinliklerinde öğrenme merkezlerinde kendi ilgi isteklerine göre oyun oynarlar. (blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezleri)
 • Bedensel etkinliklerde vücutlarını dengeli ve koordineli bir biçimde kullanırken, paylaşma, kurallara uyma yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar.
 • Sanat etikliklerinde renk, biçim, duy ve estetik gelişimini üretkenliği sağlayacak eğlenceli çalışmalar yaparlar.
 • Öğretmenleri eşliğinde öğle yemeği yiyerek enerji depolarlar.
 • Deneyler, gözlemler, bilimsel ve doğal olgular ile merak duyguları uyandırılarak araştırmayı alışkanlık haline getirmeleri sağlanır.
 • Kavram, çizgi, dikkat, algı gelişimlerini destekleyici çalışmalar ile okul olgunluğu kazandırılır.
 • Müzik ve dans etkinliklerinde ritim ve estetik duyguları gelişir.
 • İngilizce, okulumuzda gündelik yaşamda yerini alır. Oyunlarda, şarkılarda ve tüm kavramlarda İngilizce kavramlarla tanışır.
 • İkindi kahvaltısı yapıldıktan sonra günün değerlendirmesini yapar gün sona erer.