EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ:

Uluslar arası eğitim kurumlarında uygulanan farklı eğitim modellerinin, modern çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’na entegre edilmesiyle oluşan; öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil alanları ile öz bakım gelişimlerini destekleyen bir eğitim programı uygulanmaktadır. Programımızda öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına, gelişim düzeylerine ve hazır bulunma durumlarına uygun şekilde düzenlenen eğitim ortamlarında becerilerini geliştirmek için fırsatlar sunulmaktadır.