BİLİM VE TEKNOLOJİ VİZYONUYLA

AKADEMİK YOĞUNLUĞU GÜÇLÜ LİSE EĞİTİMİ

Okulumuzda fen bilimleri ve matematik alanında derece yapan, kabiliyetleri farklı öğrenci gruplarıyla geleceğe uzanıyoruz. FKM Kampüs Fen Lisesi öğrencileri, her yıl okulumuz tarafından açıklanan giriş puanlarına göre kabul edilmektedir.

Tüm eğitim sürecinde fen lisesi öğrencilerinin, matematik veya fen derslerinden kendi seçtiği bir alanda proje çalışmasına katılması zorunludur.

Yine bu çerçevede proje ve seminer çalışmaları yıl boyu sürdürülmektedir. Fen lisemiz her yıl eğitim öğretim yılı boyunca bilim olimpiyatlarına, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktadır.

FKM Kampüs Fen Lisesinde dersler ağırlıklı olarak laboratuvar sınıflarında yapılırken, her türlü teknolojik imkan ve donanımın bulunduğu elektronik dersliklerde öğrendiklerimizin bilgiye sınırsız ve hızlı ulaşmaları hedeflenmektedir.

FKM Fen Lisesinde oldukça yoğun olan akademik programlar, farklı sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinlikleriyle desteklenmektedir. İngilizce programı, haftada 12 saat verilirken, kulüp programlarıyla daha da güçlü hale getirilmektedir. Temel olarak öğrencilerimizin günlük yaşamlarında İngilizceyi etkin şekilde konuşup, okuyabilmeleri; gelecekte ise akademik ve iş hayatlarında güçlü bir

temele sahip olmaları hedeflenmektedir. Temel dil becerilerinin etkin olarak kullanılmasını amaçlayan programda, ikinci yabancı dil eğitimi de kesintisiz olarak devam etmektedir.

FKM Kampüs Fen Lisesinde ölçme – değerlendirme ve rehberlik birimi de son derece faal olarak çalışmaktadır. Bu birimlerimiz özellikle son

iki sınıfta öğrencilerimizin üniversite sınavına hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Okulumuzda 11. sınıftan başlayarak yoğun biçimde üniversite

hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Hafta içi okul sonrası ve hafta sonlarında, bireysel veya grup etüt çalışmaları ile tam öğrenme sağlanmaktadır.

Dolayısıyla öğrencilerimizin özel derse ya da okul dışı takviyelere ihtiyacı kalmamaktadır.