“SINIFLARIYLA, OYUN ALANLARIYLA,

YEMEKHANESİYLE

06 – 10 YAŞ GRUPLARINA ÖZEL”

FKM Kampüs’te ilkokul öğrencilerimize sosyal yeteneklerini geliştiren, öğrenme odaklı, ezberden uzak, yaratıcı düşünmeyi geliştiren bir eğitim sistemi sunuyoruz. Birinci sınıftan itibaren kendi yeteneklerini fark etmeye başlayan, yaratıcı, birlikte

çalışmayı benimseyen öğrenciler yetiştirebilmek en temel hedefimiz. Sorumluluk alabilen, sevmeyi ve saymayı yaşam şekli olarak benimseyen öğrenciler

yetiştirmek olmazsa olmazımız. Öğrencilerimize psikolojik danışmanlık desteği verip, rehberlik yaparak, özgüvenli, yeteneklerini fark edebilen, çevreye ve her canlıya duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak bizce çok önemli. Araştırıp

sorgulayarak, hoşgörü ile yaklaşarak, yeteneklerini geliştirecek şekilde destek vererek, başarılı çalışmalar yapabilmelerini sağlayan bir eğitim

modeli deneyimini tüm ilkokul öğrencilerimize yaşatıyoruz.

 

Atatürk ilkelerine bağlı, dünya ile aynı dili konuşan, etkin, rekabet yeterliliğine sahip sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek en temel eğitim felsefemiz. Öğrenciye bilgi kazandırmanın yanında bilgi edinme yeterliliği sağlamak,

öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgileri kendi kabiliyetleriyle keşfetme ve bu bilgileri kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma

becerisi kazandırmak, eğitim sistemimizin ayrılmaz bir unsuru.