AKADEMİK HEDEFLERİ İLE SINAVLARA

HAZIRLIKTA GÜÇLÜ EĞİTİM

Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışının geçerli olduğu FKM Kampüs Ortaokul sınıflarında, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri tercih edilmektedir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak yapılandırılır.

Bu eğitim anlayışının bir gereği olarak her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini izleyen, bir anlamda onun koçluğunu üstlenen bir sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Sınıf öğretmenleri aynı zamanda veli, öğrenci ve öğretmen üçgeninde rehberlik görevlerini de üstlenmektedir. FKM Kampüs Ortaokulunda 5. sınıftan başlayarak özellikle fen dersleri, teknoloji tabanlı programlarla, bu derslere özgü düzenlenmiş sınıflarda

sürdürülmektedir. Bu şekilde öğrencinin sürekli aktif öğrenme süreci yaşadığı, dolu dolu bir ders programı uygulanmaktadır.

FKM Kampüs Ortaokulunda, öğrencilerimizin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar en ileri düzeyde uygulanmaktadır.

Eksiksiz hazırlanma, tam öğrenme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenmektedir. Ayrıca mevcut haftalık ders programına ek olarak her öğrencinin eksiklerine ve ihtiyaçlarına göre ek çalışmalar oluşturulmaktadır. Sınavlara yönelik olarak her öğrenci için özel çalışma programları bulunmaktadır. FKM Kampüs Ortaokul öğrenci velileri her akşam ödevler konusunda SMS ile bilgilendirilmektedir.

FKM Kampüs’te yabancı dil derslerinde iletişim kurma, doğru dil kullanımı odaklı, çeşitli araştırma teknikleri ile grup ve bireysel sunum yeteneğini geliştiren, projeye ve temaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir.