Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ortak yayınlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu “kapsamınca okullarımızda alınan başlıca faaliyetler ve kılavuz içeriği aşağıdaki gibidir.

 • Girişten itibaren termal kamera ve temassız cihazlar ile ateş ölçümleri yapılmaktadır.
 •  Okul içerisinde birçok noktaya el dezenfektanları yerleştirilmiştir.
 • Okul içerisinde birçok noktaya atık maske ve eldiven atık kovaları konulmuştur.
 • Karantina Odası oluşturulmuştur.
 • Sınıflar, kantin, yemekhane ve ortak kullanım alanları sosyal mesafeyi koruyacak şekilde tekrardan tasarlanmıştır.
 • Okul içerinde birçok noktaya Covid 19 ile ilgili bulaşma ve korunma metotlarını içeren broşürler asılmıştır.
 • Sınıflar, Çalışma Odaları, İdari Ofisler, Tuvaletler, Lavabolar ve birçok kullanım yerinin, temizleme ve dezenfekte periyodu arttırılmıştır.
 • Öğrenci, öğretmen, idari personel ve temizlik personeline Covid 19 ile ilgili eğitimler verilmiştir.
 • Öğrenci, öğretmen ve çalışanlara Covid 19 kapsamınca uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) verilmiş ve kullanımları sağlanmıştır.
 • Pandemiyi kapsayacak şekilde “Risk Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.
 • Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı, Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Eylem Planı, Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ) Acil Durum Eylem Planları hazırlanmıştır.
 • Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları/Eğitimleri hazırlanmıştır.
 • Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesinin Doğrulaması için öz soru listesi oluşturulmuştur.