FKMUN

Evrensel düşünebilmek, dünyanın politik, ekonomik, sosyolojik, stratejik gerçeklerine hakim olabilmek, bir ulusu gelecek yönüyle daha güçlü kılıyor. Model United Nations (MUN) programları da, FKM Okulları öğrencilerinin önemli dünya sorunlarına hakim olmaları,araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu konulara etkili, adil ve doğru çözümler bulabilmelerini sağlamak amacıyla kuruldu.

MUN çalışmalarında resmi dil İngilizce olduğu için öğrencilerimiz, okulumuzda kazanmış oldukları dil becerilerini de üst düzeyde kullanma imkanı buluyor.

Okulumuz yıl içinde en az 3 farklı MUN organizasyonuna katılıyor.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİYLE

FKM KOD & ROBOT

Z kuşağının beklentileri ve gelecek için kazanmaları gereken donanımlar farklı. Eğitim vizyonumuzun bu yönüyle FKM Okulları öğrencilerine kodlama eğitimi de veriyoruz. Bu sayede çocuklarımızın ve gençlerimizin problemleri çözebilme, sentez ve analiz yapabilme, analitik ve özgün düşünebilme gibi kabiliyetlerini geliştiriyoruz.

FKM Okulları öğrencileri kodlama eğitimine anasınıfı 6 yaş seviyesinde başlıyor. Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri ile Yazılım derslerinin ayrılmaz bir parçası olarak robot programlama, mekanik, elektrik-elektronik de eğitim programlarımız arasında bulunmaktadır.

FKM Okulları öğrencileri bu bütünleşik bilişim ders programlarıyla bir yandan çözüm üretirken bir yandan da bilgi işlemsel düşünme, planlama yapma, tasarım ve geliştirme süreçlerine dahil olurlar. Böylece robotik dünyasının kavramlarıyla tanışırlar.

ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNEBİLME BECERİSİ

FKM KAMPÜS KULÜPLERİNDE

Bir birey, sahip olduğu özel kabiliyetleriyle hayatın içinde hem kendi mutluluğu hem de

çevresinin mutluluğu ve yaşam kalitesi için fark oluşturabiliyor. Bu yüzden kulüp programları FKM Okulları  öğrencilerinin gelişiminin vazgeçilmez bir bölümü. Okulumuzda tüm kulüp faaliyetleri uzman eğitimcilerin rehberliğinde sürdürülüyor ve her öğrenci ilgi duyduğu birkaç kulüp programında yer alıyor.

Kulüp faaliyetleri, öğrencilerimizin entelektüel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulurken farklı alanlardaki kişisel yeteneklerini, eğilimlerini tanıma ve kabiliyetlerini ortaya çıkarma imkanı sağlıyor. En önemlisi, FKM Okulları öğrencileri yeteneklerini tanıyıp kullanarak üst düzeyde özgüven kazanıyor.

Bilişim Kulübü

Öğrencilerimiz, sadece bilişim programları için oluşturulmuş bilgisayar, kodlama ve robotik donanımlarına sahip özel sınıflarda proje çalışmaları yapmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz kulüp çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılmaktadır.

Müzik Kulübü

FKM Okulları’nda her öğrenci, kabiliyetlerine uygun bir enstrüman çalabilmesi için yönlendirilmekte, alanında başarılı müzik öğretmenleriyle çalışabilmektedir. Tuşlu, yaylı, nefesli, vurmalı enstrümanlarla oluşturulmuş müzik sınıflarında öğrencilerimizin müzikal kabiliyetlerini keşfetmeleri sağlanmaktadır.

Satranç Kulübü

Zekayı ve düşünebilme gücünü hep iki adım sonrasına taşıyabilmek, alınan

bir kararın bir değil birkaç aşama sonrasını da planlayabilmek kulübün

temel amacıdır. Bu yüzden geniş açıda strateji geliştirebilmek için, tüm FKM Okulları öğrencilerinin iyi bir satranç oyuncusu olabilmelerini önemsiyoruz, destekliyoruz.  Okulumuzda düzenlediğimiz satranç turnuvalarının yanında, yerel ve ulusal yarışmalara da katılıyoruz.